Бид Монгол орныхоо өв соёлоо таны мэлмийд толилуулсаар байх болно.