ЗАРЛАЛ

Монгол Улсын Сонгуулийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2, 9,4 заалтын дагуу тус музей нь 2024 оны 06 дугаар сарын 28-ны Баасан гарагт олон нийтэд үйлчлэхгүй. Иймд эрхэм үзэгч, жуулчны байгууллагууд та бүхэн музей үзэх аялалаа зохицуулна уу.

#Сонгууль2024

Музейн захиргааа

2024.06.25