Эрдэм шинжилгээ

Монгол Казакстаны хамтарсан экспидец. Ч.Баяндэлгэр МҮМузей

Баруун Монгол 2017

 

Умард Монгол 2017

 

Увс нуур 2017