card

Эрдэм шинжилгээний төв

Эрдэм шинжилгээний төв

Археологи-антропологийн сектор, Түүх-угсаатны зүйн секторын мэргэшсэн 9 эрдэм шинжилгээний ажилтантай. Тус албаны эрдэм шинжилгээний ажилтнуудын бүрэлдэхүүнд 2 доктор, 3 докторант, 4 магистр, ажиллаж байна.

Үндэсний болон олон улсын хамтарсан археологийн хээрийн шинжилгээний ангийг жил бүр ажиллуулж, малтлага судалгаа хийдэг нь музейн цуглуулгыг баяжуулахад чухал үүргийг гүйцэтгэж байна. Эдүгээ тус музей нь Америк, Солонгос, Герман, БНХАУ-ын их сургууль, музей зэрэг судалгааны байгууллагуудтай хамтарсан археологийн судалгааны 5 төсөл хэрэгжүүлж буйгаас гадна өөрийн хүч бололцоондоо тулгуурлан үндэсний судалгааны багуудыг ажиллуулж, монголын эртний түүхийн судалгаанд зохих хувь нэмрээ оруулсаар ирлээ.

            Эрдэм шинжилгээний үр дүнд нэгэн сэдэвт зохиол болон жил бүр олон арван судалгааны өгүүлэл нийтлүүлжээ. 2008 оноос хойш музейгээс эрхлэн гаргаж байсан “Музей судлал” сэтгүүлийг хоёр салгаж, эрдэм шинжилгээний чиглэлээр “Нүүдэлчдийн өв судлал” сэтгүүлийг хэвлүүлж байна.

 “Нүүдэлчдийн өв судлал” сэтгүүлд археологи, түүх, угсаатан судлал, соёл урлаг судлалын олон тооны судалгааны үр дүнг нийтэлж, уншигчдад хүргэж байна. Түүнээс гадна музейн үзмэр судалгааны ажлыг эрчимжүүлэх тал дээр анхааран үзмэрийн эрдэм шинжилгээний тодорхойлолт бичихийн сацуу судалгааны чиглэл, түүхэн үед холбогдох төрөлжсөн үзмэрээр судалгааны өгүүлэл, каталог ном зохиол нийтлүүлж олон түмний хүртээл болгохоор чармайн ажиллаж байна. Мөн түүхэн ой, тэмдэглэлт өдрүүдийг тохиолдуулан томоохон үзэсгэлэн зохион байгуулахаас гадна олон тооны түр үзэсгэлэнгүүд дэглэн гаргаж, үзэсгэлэнгийн каталог номуудыг хэвлэжээ. “Монгол Улс 1911-1921 он”, “Ардчилсан Монгол орон”, “XX зууны Монгол Улс” каталоги, тусгай үзэсгэлэнгүүдийн танилцуулгыг монгол англи хэлээр хэвлүүлж олны хүртээл болголоо.

Тус албаны ажилтнууд улс, орон нутгийн музейн эрдэм шинжилгээний ажилтнуудтай хамтран ажиллах, мэргэжил арга зүйгээр хангах зорилгоор 2013 онд музейн эрдэм шинжилгээний ажилтнуудын анхдугаар уулзалт, сургалтыг зохион байгуулсан юм. Музейн эрдэм шинжилгээний ажилтнуудын уулзалтыг тогтмолжуулах, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх чиглэлээр олон ажил зохион байгуулахаар төлөвлөөд байна.  

Монгол Казакстаны хамтарсан экспидец. Ч.Баяндэлгэр МҮМузей

Баруун Монгол 2017

 

Умард Монгол 2017

 

Увс нуур 2017