Монголын Үндэсний музей нь Музейн бэлэг дурсгалын цэг, Кофе шоп

Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай Монголын Үндэсний музей нь Музейн бэлэг дурсгалын цэг, Кофе шоп ажиллуулах зорилгоор музейн 1 дүгээр давхарт 25м2, 30м2 талбайг тус тус түрээслүүлнэ. “Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийн түрээслэгчийг сонгох сонгон шалгаруулалтын жишиг баримт бичиг” -н дагуу материал хүлээн авч сонгон шалгуулна. Хугацаа: 2022 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 09 цагаас хойш хуанлийн 14 хоног.

Материал хүлээн авах хаяг: Монголын Үндэсний музей. Жуулчны гудамж-1. УБ-14201

Цахим хаяг: nmm@nationalmuseum.mn

Утас: 51-264127

Журам: Татаж авах