card
Өргөдөл 2023

Өргөдөл 2023

Байгууллагын нэр Монголын Үндэсний музей 

Өргөдөл -18 /  78.3%

Хүсэлт-4 / 17.4%

Гомдол - 1/ 4.3%

                                     Агуулга: 

1. Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл /7 /30.5%

2. Ажлаас чөлөөлөгдөхийг хүссэн өргөдөл 7/ 30.5%

3. Чөлөө хүссэн өргөдөл 3/13%

4. Тэтгэвэрт гарч байгаа тул тэтгэмж олгох тухай өргөдөл /1/4.3%

5. Үзмэрийн тухай мэдээлэл авах болон уран зураг зарах талбай түрээслэх тухай хүсэлт 4.17.4%

6. Гомдол /ХХОАТ-ын төлөлтийн тухай гомдол 1111 төвөөр/.1.3%

Дэлгэрэнгүй