card

Алсын хараа: Дэлхийд үнэлэгдсэн тэргүүлэх зэргийн Үндэсний музей байна.

Эрхэм зорилго: Үндэсний түүх, соёлыг шинжлэх ухаанчаар дэлгэрүүлж, нийгмийг соён гэгээрүүлэх байгууллага байна.