Монголын Үндэсний Музейн үйл ажиллагааны гол чиглэл бол өөрсдийн цуглуулгаар болон албан байгууллага, хувь хүмүүстэй хамтран үзэсгэлэн зохион байгуулж, соёлын өвүүд, тэр дундаа түүх, археологийн дурсгал, угсаатны зүй, биет бус соёлын өв, уламжлалт ёс заншил, судалгааны үр дүнг олон түмэнд таниулан сурталчлах явдал билээ.