card

Монгол Улсын Соёлын Сайд Ч.Номин 2022 оны 6 дугаар сарын 14-нд "Монголын Үндэсний музейн үзэл баримтлал", "Монголын Үндэсний музейн үзүүллэг дэглэлтийн төлөвлөгөө", "Монголын Үндэсний музейн Үзмэр цуглуулгын төлөвлөгөө /2015-2025 он/" үндсэн баримт бичгүүдийг батлав. Уг үзэл баримтлалын дагуу тус музейн үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, бүтэц нь дараах байдалтай байна. 

 

 

Зохион байгуулалтын бүтэц

Монголын Үндэсний музей нь 61 ажилтантайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна. 

Зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоо 

Монгол үндэстний түүхийг цогцоор нь илэрхийлэх үзмэр цуглуулга бүрдүүлэх, Монгол нутагт хүн анх үүссэн нэн эртний үеэс эхлээд ардчилсан Монгол Улсын нэн шинэ түүхийн бүхий л цаг үеийг гэрчлэх үзмэр, эд өлгийг археологийн олдвор, түүхийн баримт, эх сурвалж, угсаатны зүй, соёлын биет болон биет бус өв дурсгал, гэрэл зураг, урлагийн бүтээл зэрэг төрлөөр сан хөмрөгийг баяжуулж, цуглуулгыг шинжлэх ухааны үндэслэл, арга зүйгээр судалж, олон улсын жишигт нийцүүлэн хадгалан хамгаалж, үндэсний болон дэлхийн хэмжээнд сурталчлан түгээх, цахим технологийн дэвшил, инновацыг музейн орчинд нэвтрүүлж, орчин үеийн чиг хандлагад нийцүүлэн ажиллаж байна.

2008 онд Монгол Улсын Засгийн Газрын 129 тоот тогтоолоор Үндэсний Түүхийн музейг Улс, орон нутгийн музейг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангадаг  эрдэм шинжилгээ судалгааны төв, “Монголын Үндэсний Музей” болгон чиг үүргийг өөрчилсөн.

Соёлын яам байгуулагдсанаас хойш 2021 онд “Музейн тухайн хууль”, “Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль”-иуд шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан Монголын Үндэсний музей үзэл баримтлалаа шинэчлэн, үзүүллэг дэглэлтийн төлөвлөгөөг боловсруулан 2022 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдөр Соёлын сайдаар батлуулан ажиллаж байна. Тус үзэл баримтлалд “Монголын Үндэсний музей” нь Улс, орон нутгийн музейг арга зүйгээр хангадаг эрдэм шинжилгээ, судалгааны төв байгууллага буюу тэргүүлэх зэргийн Музей байна гэж батлуулсан.

Монголын Үндэсний музейн захирлын дэргэд 6 зөвлөл ажилладаг. Үүнд:

 • Эрдмийн зөвлөл,
 • Захиргааны зөвлөл,
 • Мэргэжил-арга зүйн зөвлөл, 
 • Сан хөмрөгийн зөвлөл,
 • Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл,
 • Ёс зүйн зөвлөл,
 • Зохион байгуулалтын бүтцийн хувьд 1 хэлтэс, 2 төв, 3 албатай. Үүнд:
 • Бодлого төлөвлөлт, удирдлагын хэлтэс,
 • Эрдэм шинжилгээний төв,
 • Музей судлалын мэргэжил арга зүйн төв,
 • Сан хөмрөгийн алба
 • Боловсрол, олон нийтийн хөтөлбөр, маркетингийн алба
 • Аюулгүй байдал, үйлчилгээний алба багтана.

 

Музейн бүтэц

Монгол Улсын Соёлын Сайд Ч.Номин 2022 оны 6 дугаар сарын 14-нд "Монголын Үндэсний музейн үзэл баримтлал", "Монголын Үндэсний музейн үзүүллэг дэглэлтийн төлөвлөгөө", "Монголын Үндэсний музейн Үзмэр цуглуулгын төлөвлөгөө /2015-2025 он/" үндсэн баримт бичгүүдийг батлав.

Заавар зөвлөгөө өгөхөд тохиромжтой...

01.

Алхам

Nullam arcu felis, tristique eget malesuada sed, viverra at sapien. Maecenas gravida lacus nec dolor suscipit faucibus.

02.

Алхам

Nullam arcu felis, tristique eget malesuada sed, viverra at sapien. Maecenas gravida lacus nec dolor suscipit faucibus.

03.

Алхам

Nullam arcu felis, tristique eget malesuada sed, viverra at sapien. Maecenas gravida lacus nec dolor suscipit faucibus.

04.

Алхам

Nullam arcu felis, tristique eget malesuada sed, viverra at sapien. Maecenas gravida lacus nec dolor suscipit faucibus.

05.

Алхам

Nullam arcu felis, tristique eget malesuada sed, viverra at sapien. Maecenas gravida lacus nec dolor suscipit faucibus.

06.

Алхам

Nullam arcu felis, tristique eget malesuada sed, viverra at sapien. Maecenas gravida lacus nec dolor suscipit faucibus.