card

2022 оны тайлан

Монголын Үндэсний музейн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлантай танилцана уу.

1. Мөр, баганатай зургийн цомог

Энэ хэсэгт тухайн блокын тайлбар богино текстийн бичнэ. Ихдээ нэг бүтэн өгүүлбэр байвал зохимжтой байдаг