card

Монголын Үндэсний Музей нь монголчуудын үндэсний түүх, соёлын өвөрмөц өв шинжийг агуулсан үзмэр цуглуулгатай, монгол үндэстний ижилсэл, үндэсний ухамсарыг илэрхийлж төлөвшүүлэх, улс аймаг, орон нутгийн музейг эрдэм шинжилгээ, судалгааны болон мэргэжил-арга зүйн удирдлага, мэдээллээр хангах чиг үүрэг бүхий нийгэмд чиглэсэн соёл, гэгээрлийн үйлчилгээ эрхэлдэг төрийн өмчит, үндэсний хэмжээний соёл, эрдэм шинжилгээний төв байгууллага юм. 

Монголын Үндэсний музей нь Соёлын яамны харъяа төрийн үйлчилгээний байгууллага юм.

АЛСЫН ХАРАА

Дэлхийд үнэлэгдсэн тэргүүлэх зэргийн Үндэсний музей байна.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Үндэсний түүх, соёлыг шинжлэх ухаанчаар дэлгэрүүлж, нийгмийг соён гэгээрүүлэх байгууллага байна. 

ҮНЭТ ЗҮЙЛ: 

  • Үндэсний бахархал, соёлын өв, уламжлал, ёс заншлаа дээдэлсэн, эх оронч үзэлтэй, эрх чөлөөтэй, өндөр ёс суртахуунтай оюунлаг иргэд, үзэгч;
  • Салбарын мэргэшсэн, чадварлаг хүний нөөц;
  • Найдвартай хамгаалагдсан үндэсний соёлын өв, үзмэр цуглуулга; 
  • Үйлчлүүлэгчээ дээдэлсэн танин мэдэхүй, сургалт, сурталчилгааны орчин  

 

Монголын Үндэсний музей

Музейн танилцуулга: Монгол Улсын Засгийн газрын 2008 оны 4 дүгээр сарын 9-ний өдрийн 129 дүгээр тогтоолоор “Монголын Үндэсний Түүхийн музей”-г улс, орон нутгийн музейг эрдэм шинжилгээ-судалгааны болон мэргэжил-арга зүйн удирдлага, мэдээллээр хангах чиг үүрэгтэй “Монголын Үндэсний Музей” болгон өөрчлөн зохион байгуулж, бүтэц бүрэлдэхүүнд нь зохих шинэтгэл хийжээ. Цуглуулгын хувьд Монгол улсын нийт музейн үзмэрийн 30 гаруй хувийг буюу 60 000 орчим нэгж үзмэрийг хадгалан хамгаалж, судлан шинжилж, дэлгэн үзүүлдэг судалгаа, сурталчилгааны төв байгууллага бөгөөд нийт үзмэрийн 10 гаруй хувийг байнгын үзүүллэгийн танхимаараа дамжуулан үзэгчдийн хүртээл болгож байна. Монголын Үндэсний музей нь эдүгээ 60.000 гаруй үзмэр цуглуулгатай, 2673 м2 талбайтай байнгын үзүүллэгийн 9 танхим, түр үзэсгэлэнгийн 1 танхим, номын сан, сургалтын танхим, 15 албан өрөө, 12 сан хөмрөг бүхий музейн зориулалтын байранд үйл ажиллагаа явуулж байна.

Цааш үзэх

Үйл ажиллагааны стратегийн зорилго, зорилт

Монголын Үндэсний музей нь эх орныхоо түүх, уламжлалт өв соёлыг судлах, хадгалах хамгаалах, эх орныхоо түүх, ард түмнийхээ өв соёл, уламжлалыг дэлхий дахинаа түгээн сурталчилах Үндэсний музей байна. Музей нь ирээдүй хойч үеэ эх оронч хүмүүнлэг Монгол иргэн болж төлөвшихэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлж, шинжлэх ухаан, боловсрол, соёлын аялал жуулчлалын олон талт үйл ажиллагааг эрхлэх үндэсний хэмжээний цогцолбор музей болон өргөжин хөгжинө.

Монголын Үндэсний музей нь түүх соёл, музей судлал болон шинжлэх ухааны бусад салбар ухаанаар мэргэшсэн чадварлаг хамт олны бүрэлдэхүүнээр монгол үндэстний их өв сан, үзмэр цуглуулгаа хайрлан хамгаалах, судлах, сурталчилах үйл ажиллагааг төрийн албаны ёс зүйн хүрээнд чин шударгаар гүйцэтгэж мэргэжлийн ёс зүйг чанд баримтлана.

Арга хэмжээ, түүний үр дүн

Зохион байгуулалтын бүтцийн хувьд тус музей нь Бодлого төлөвлөлт, удирдлагын хэлтэс, Эрдэм шинжилгээний төв, Музей судлалын мэргэжил арга зүйн төв, Боловсрол, олон нийтийн хөтөлбөр, маркетингийн алба, Сан хөмрөг, бүртгэл мэдээллийн алба, Аюулгүй байдал, үйлчилгээний албатай байна.
Бодлого төлөвлөлт, удирдлагын хэлтэс нь музейн үндсэн үйл ажиллагааг бодлого, удирдлагаар хангаж, санхүү, хүний нөөц, гадаад харилцааг идэвхжүүлэн, менежментийг хэрэгжүүлэх, сан хөмрөгийг болзошгүй эрсдлээс сэргийлэх, үнэлэх, музейн өдөр тутмын ажлыг тасралтгүй хэвийн ханган явуулж байна. Мөн музейн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлж 2023 онд ISO-9001:2015 чанарын менежментийн тогтолцоог Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй музейдээс анхлан нэвтрүүлсэн.