Албаны дарга, тооцооны нягтлан, нярав, үйлчилгээний зохион байгуулагч, касс, дохиолол хамгаалалтын ажилтан, үзмэр харагч, жолооч, харуул, мужаан, слесирь гэсэн ажилтнуудтай. Монголын Үндэсний музейн байнгын аюулгүй байдал, цэвэр, үзэмжтэй ажиллах нөхцлийг ханган ажилладаг.