“Монгол гэр” уламжлалт соёлын хөтөлбөр

Монголын уламжлалт гэрийг олон нийтэд танилцуулах музейн соёлын хөтөлбөр. Уг хөтөлбөрөөр монгол гэрийн гарал, барих арга барилтай танилцахаас гадна монгол гэрийн хийц, бүтэцийн онцлог, нэршил зэргийг мэдэх боломжийг танид олгоно. Үзүүлэн лекц 15 минут, идэвхтэй ажлын үргэлжлэх хугацаа 90 мин.