Оюутны хөтөлбөр

Музейн зүгээс монголын түүх, уламжлалт соёл, мэдлэг зан үйлийг сонирхон судлаж буй бүх мэргэжлийн болон түүх, археологи, угсаатан, урлаг судлал, уран зураг, музейн ангийн оюутнуудад  зориулсан мэргэжлийн болон сонирхолын идэвхтэй үйл ажиллагааг зохион байгуулна. Хичээлийн улиралын эхэнд Их, дээд сургуулийн багш нар болон оюутнуудын захиалгын үндсэн дээр сэдэв, сургалтын, идэвхтэй үйл ажиллагааны хэлбэр, цагийн хуваарийг төлөвлөн ажиллана. 

Тусгай арга хэмжээ:

Бид тусгай тэмдэллэлт ой, үйл явдал, түүхэн арга хэмжээг тохиолдуулан музейн соёлын хөтөлбөрийг төлөвлөн олон нийт, сонирхолын бүлгийхэнд зориулан тусгай арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. Соёл болон түүхийн лекц, өсвөр болон насанд хүрэгсдэд зориулсан сард 1 удаа зохион байгуулна.