Гэр бүлийн хөтөлбөр

Монголын гэр бүлийг дэмжих, музейн олон нийтийн хөтөлбөрийн хүрээг тэлэх үүднээс музейн гэр бүлийн амралтын өдрийн хөтөлбөрийг санал болгож байна. Нэг гэр бүл нь 2- 4 гишүүдийн хамт нэг билетээр үйлчлүүлэх бөгөөд бага насны хүүхдүүд нь хүүхдийн тоглоомын өрөөнд уламжлалт тоглоомоор тоглох, өөрсдийн хэрэгсэлээр зургаа авахуулах зэрэг нэмэлт үйлчилгээг авч болно.