/ September 12, 2018/ Сан хөмрөг

Музейн сан хөмрөг гэдэг нь цуглуулгыг албан ёсоор бүртгэн,баримтжуулж, хянаж, урт удаан хугацаанд муутгахгүй хадгалж хамгаалахад чиглэгддэг музейн зүрх болсон үндсэн үйл ажиллагааны нэгж хэсэг юм.

Сан хөмрөгийн алба: Албаны дарга, бүртгэл мэдээллийн санч, сан хөмрөгийн эрхлэгч, сэргээн засварлагч гэсэн 9 ажилтантай.

Археологи

Угсаатны зүй

Туг, дуу авиа

Гэрэл зураг

Уран зураг

Партизан

Бэлэг дурсгалын зэрэг 14 сан хөмрөгтэй.

Санал сэтгэгдлээ үлдээнэ үү

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*