“Монголын амьд түүх” музейн боловсролын хөтөлбөр

  • Монголын амьд түүх: музейн боловсролын хөтөлбөр:

Монголын түүх, уламжлалт соёлын тухай музейн боловсролын багц хөтөлбөр, музей үзэх, идэвхтэй үйл ажиллагаа, багшийн гарын авлага, ангид хийх ажил, үзмэрийн өнгөт зургийн багц бүхий материалтай. 

Хэнд: Монголын ерөнхий боловсролын сургуулийн түүх, соёлын хичээл үзэж буй сурагчид зориулсан монгол хэлээр бүх идэвхтэй үйл ажиллагааны хуудас, хичээлийн хөтөлбөр бэлтгэгдсэн.

Музей үзэх 4 удаагийн аялал, 11 сэдвийн хүрээнд.

Үзэх

Анги

Хичээлийн нэр

Сэдэв

Сэдвийн нэр

Анхны 

8 анги

Нэн Эртний түүх

Сэдэв 1, 2 ,3

1.    Чулуун зэвсгийн үеийн монгол орон

2.    Хүрэл, төмөр зэвсгийн үеийн Монгол орон

3.    Монголын эртний улсуудын үе

Хоёрдугаар

8 анги

Дундад зууны үе

Сэдэв 4, 5, 6

4.    Их Монгол улс

5.    Монголын эзэнт гүрэн

6.    манжийн үеийн Монгол орон

Гуравдугаар

9 анги

 

Монгол угсаатан, соёл

Сэдэв 7,8

7.    Монголын уламжлалт соёл

8.    Монгол угсаатан, монголчуудын хувцас

Дөрөвдүгээр

9 анги

XX зууны Монгол

Сэдэв  9,10,11

9.    1911 болон 1921 оны хувьсгал

10.  Comentern , Халхын голын дайн  1939

11.  Communism болон ардчилалын үеийн Монгол орон

Музей үзэх хуваарь

1-р баг

10/15 – 11/ 15

Музей үзэх 1

·         Нэн эртний үе

·         Дундад зууны үе

·         Монголын уламжлалт соёл, хувцас гоёл чимэглэл

·         XX зууны Монгол орон

2 баг

12/ 15- 1/ 15

Музей үзэх 2

3 баг

3/ 15 – 4/ 15

Музей үзэх 3

4 баг

5/ 15 – 6/15

Музей үзэх 4

  • Нэг удаагийн үзэхэд хамгийн дээд тал нь 60 сурагч багшийн хамт.
  • Хугацаа: 60 мин
  • Музейн хүүхдийн билетийн үнээр билет худалдан авна. Багш үнэгүй.
  • Багшийн гарын авлага ном нь 5000 төгрөг.