ЙОГ–ЭВ НЭГДЭЛ, ЭНХ ТАЙВАН

МОНГОЛ-ЭНЭТХЭГ хоёр улсын хамтын ажиллагаа болон ЙОГ-н гэрэл зургийн үзэсгэлэнгийн нээлт боллоо.
Тус үзэсгэлэн Монголын Үндэсний музейд 2017 оны 06 дугаар сарын 13-17-ны хооронд музейн цагийн хуваарийн дагуу нээлттэй ажиллана.