“Алтан Соёмбо” хөтөлбөр

Зорилго: Хүүхэд залуучуудад Монгол улсын гүйлгээний мөнгөн тэмдэгтүүд  болон “Соёмбо” үсгийн утга бэлэгдэл, ач холбогдлыг таниулах,  ойлгуулах

Зорилтот бүлэг: Хүүхэд, залуучууд

Хэрэгжиж эхэлсэн он: 2017

Тайлбар: Олон улсын музейн өдрийг угтан Монголын Үндэсний музейгээс зохион байгуулсан “Монгол Улсын гүйлгээний мөнгөн тэмдэгтүүд”сэдэвт лекц, “Aлтан соёмбо” боловсролын хөтөлбөрт Универсал Политехник коллежийн оюутнууд болон Ерөнхийн боловсролын “Oлонлог” сургуулийн сурагчид идэвхитэй оролцлоо.