Хубилай Сэцэн хаан

Зорилго: Хубилай хаан ба түүний өвөг эцэг, залгамжлагчид болон Юань гүрний үед холбогдох өвийг  таниулах зорилготой.

Зорилтот бүлэг: Сонирхсон хүн бүр

Хэрэгжиж эхэлсэн он: 2015

Тайлбар: Хубилай Сэцэн хааны 800 жилийн ойг тэмдэглэх үйл ажиллагааны хүрээнд Монголын Үндэсний музейд гарсан “Хубилай Сэцэн хааны өв” үзэсгэлэнд зориулан боловсруулсан боловсролын хөтөлбөр. Сонирхсон хүн бүр хамрагдах боломжтой энэхүү хөтөлбөр нь тайлбар болон ажлын хуудас гэсэн үндсэн хоёр хэсгээс бүрдэнэ. “Хубилай Сэцэн хаан” ажлын хуудаст Хүснэгтэд байгаа зургийн хэсгийг “Хубилай хааны ав” зургаас олоорой, Үзмэрийн нэрийг олоорой, Монгол ноёны үургийн арван ялгааг олоорой, Үгийн сүлжээ, Хубилай хааны жуух бичгийг Японы хаанд илгээх бичгийг хүргэх элчийн ээдрээт замыг замыг олох зэрэг даалгавар байх ба Хубилай хаан, түүний эхнэр Чаби хатны хөрөг зураг, Чингис хааны угсаа залгамжлалын хүснэгт, Хубилай хааны үйл хэргийн товч танилцуулгыг багтаасан.